Postulaty gospodarcze Centrum dla Polski. Propozycja dra Huberta Cichockiego

  • 07/07/2023
cdp4
W trakcie posiedzenia połączonych: klubu parlamentarnego KoalicjaPolskaPolskie Stronnictwo Ludowe oraz koła Polska 2050 rozmawialiśmy o projekcie rodzinnego podatku dochodowego na wzór francuski. Jest to jeden z postulatów gospodarczych wypracowanych w trakcie prac programowych Centrum dla Polski.
Dr Hubert Cichocki  – wiceprezes Centrum, zreferował najważniejsze założenia projektu rodzinnego podatku dochodowego. Istotą mechanizmu ilorazu fiskalnego jest uwzględnienie przy opodatkowaniu gospodarstwa domowego łącznej liczby członków tego gospodarstwa, a więc także dzieci. Dzięki temu, rodziny z dziećmi zapłacą znacznie mniejszy podatek dochodowy.
Wierzymy, że przyjazna dla rodzin polityka fiskalna przełoży się – pośrednio – na wzrost dzietności. Uważamy, że sprawiedliwy system podatkowy powinien uwzględniać koszty, które ponoszone są przez rodziny z dziećmi na ich wychowanie. Sądzimy, że tak ukształtowane bodźce fiskalne doprowadzą do wzrostu aktywności zawodowej rodziców dzieci.
Skip to content